Změny v daňové uznatelnosti soukromého životního pojištění

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1. 2015

Životní pojištění - změny

Daňově uznatelné životní pojištění

Podmínky pro daňové úlevy

V současnosti platí:
     1. Pojistník je zároveň pojištěný.
     2. Smlouva končí nejdříve v roce kdy se klient dožije 60ti let a zároveň je pojistná doba minimálně 60 měsíců.
     3. V případě, že pojistné hradí zaměstnavatel a je pojištěno také úmrtí, nesmí být obmyšlenou osobou zaměstnavatel.
     4. V případě, že pojistné hradí klient a smlouva má stanovenou pevnou částku pro případ dožití, musí být pojistná částka pro případ dožití minimálně 40 000 Kč (u smluv na 5 až 15 let včetně) nebo minimálně 70 000 Kč (u smluv na 16 a více let).
 
Nová podmínka (od 1. ledna 2015):
5. Není umožněna výplata „jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy“ (tedy nejsou umožněny mimořádné výběry).
 
Důsledky porušení podmínek pro osvobození

Dojde-li
  • k výplatě pojistného plnění před dožitím 60ti let a uplynutím 60ti měsíců nebo
  • k předčasnému ukončení smlouvy,
osvobození zaniká a klient musí v roce, ve kterém k tomu došlo, zdanit pojistné, jež bylo na jeho smlouvu zaplaceno (a osvobozeno od placení daně) za posledních 10 let.
 
Kdy poplatník nedodaňuje

V případě plnění, pokud má klient zároveň nárok na
  • starobní důchod nebo
  • invalidní důchod.
V případě, že bude pojistné plnění nebo odkupné přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňujícího pro daňové osvobození.

Ostatní

Tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti.
Zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl.

Novela z pohledu poplatníka (pojistníka)

Pokud má klient životní pojištění,
  • které splňuje dosud platné podmínky pro daňové úlevy (viz výše) a
  • umožňuje mimořádné výběry,
musí se nyní rozhodnout, zda bude chtít

   A. Zachovat daňové úlevy, čímž dojde ke zrušení možnosti mimořádných výběrů,
   B. Nebo zachovat možnost mimořádných výběrů, čímž přijde o daňové úlevy.

Třetí varianta neexistuje. Všechny smlouvy budou nejpozději na začátku roku 2015 změněny tak, aby splňovaly buď A nebo B.

Pokud klientovi přispívá na smlouvu zaměstnavatel, je nutné jej informovat o svém rozhodnutí a doložit mu změnu smlouvy.

Změna smlouvy

Většina pojišťoven AUTOMATICKY změní smlouvy na daňově uznatelné, pokud klient NIC neudělá (varianta A). Dojde tedy k ukončení možnosti mimořádných výběrů.
Nesouhlas s touto změnou bude muset klient AKTIVNĚ vyjádřit. Tím si zachová možnost mimořádných výběrů, ale nebude již moci využívat daňových úlev.