Judikát NSS, který bych nepodceňoval

Z rozhodnutí NSS 7 Afs 319/2015

Rozhodnutí NSS v dané kauze je nepříjemné pro všechny z nás, kdo vedeme knihy jízd a současně jsme plátci DPH. Primárně šlo o prokázání nároku na odpočet u pohonných hmot a u nákupu vozidla. Jeden z důležitých závěrů tohoto rozsudku je, jak má vypadat kniha jízd, resp. její obsah. Do okamžiku vydání tohoto rozsudku to žádný právní předpis nedefinoval. Byla to jistě výhody při obhajování před správci daně a byla to výhoda, jelikož se dalo poměrně rozsáhle argumentovat v náš prospěch. Nyní má finanční správa silný nástroj v rámci daňových kontrol, příp. v rámci soudního sporu, a požadovat doložení faktického stavu uskutečnění služební jízdy. Napadá mě přirovnání ke kontrolnímu hlášení, uvádět natolik podrobné údaje, aby
skutečnost byla prokazatelná a nezpochybnitelná - už zbývá jen to, aby Vám protistrana uskutečněnou jízdu potvrdila, nejlépe dalším protihlášením... 
 
Nejde o nic zásadního, situace je řešitelná, nicméně, lze jen doporučit, aby kniha jízd byla vedena v souladu s judikovaným rozhodnutím. 

viz přiložený soubor

Až si článek přečtete, zamyslete se, nakolik se může rozhodnutí NSS přenést i pro daň z příjmů, kde může finanční správa závěry uhrát na „výdaje na udržení a zajištění příjmů“. Je to stejný princip – kniha jízd není předepsána, ale doložte nám, že jste uskutečnil jízdu pro účely podnikání… 

Z hlediska opatrnosti lze jen doporučit, aby kniha jízd byla vedena v souladu s judikovaným rozhodnutím i z pohledu daně z příjmů.


Článek si přečtete zde:

Z-rozhodnuti-NSS-7-Afs-319_2015.pdf