Umíme toho hodně

Naše služby jsou určeny všem Podnikatelům, společnostem, fyzickým osobám. 

Jsme Váš partner ve světě ekonomiky, účetnictví, daní, financí.
 

Portfolio služeb

Poradenství komplexně

Portfolio našich služeb zahrnuje:
 • Ekonomické poradenství
 • Účetní poradenství
 • Daňové poradenství
 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Finanční poradenství
 • Ekonomicko organizační poradenství
 • Finanční analýzy a řízení nákladů

Zavolejte nebo nám napište.   

V rámci portfolia služeb také umíme:

 • Zakládání společností
 • Převody lékařských praxí na s.r.o.
 • Zpracování smluvní dokumentace
 • Likvidace společností
 • Účtování zemědělské výroby
 • Restrukturalizace
 • Interní audit, kontrola účetnictví
 • Provozní řízení
 • Řízení nákladovosti
 • Cash flow - finanční řízení firem
 • Kalkulace a rozpočetnictví (kalkulace vlastních nákladů, rozpracování výroby)
 • Manažerské účetnictví
 • Vnitřní procesy a organizace
 • Oběh dokladů
 • Zpracování vnitřních směrnic a pokynů (účetní, organizační)
 • Finanční nalýzy
 • Stanovení vnitrofiremní režie, její řízení a plánování
 • Plánování nákladů, vynosů